Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Hälften av alla undersköterskor vill säga upp sig

En forskningsrapport från Stockholms Universitet visar att hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen vill säga upp sig. Arbetsvillkoren inom äldrevården i Sverige är i många punkter sämre än i våra grannländer. Se därför alltid över din bemanning.

Behöver du tilsätta kompetent personal snabbt? Ring oss på 0771 650 650. Fråga efter USKA. Eller fyll i ett formulär så kontaktar vi dig.

Forskningen som är baserad på enkätsvar från sammanlagt 1200 anställda inom äldreomsorgen i Sverige visar också att undersköterskorna väljer, trots sitt missnöje, att stanna kvar inom yrket. Det framgår att den bidragande faktorn till det är relationen till sina vårdtagare.

Kontentan är att vi har Sveriges största yrkesgrupp där ungefär hälften vill säga upp sig (49% för att vara exakta) på grund av arbetsförhållandena – trots att de älskar sitt jobb. Underbemanning och personalbrist är en stor bidragande faktor till överbelastningen bland undersköterskor som ofta behöver sjukskriva sig. Sjukskrivningar, i sin tur, är en annan faktor till överarbetad vårdpersonal.

LÄS ÄVEN: “Frida, 55: “Fick nytt jobb med bättre lön på bara en vecka”

Utarbetad personal, för många boenden och ingen tid att vila ut. Att skapa bra förutsättningar för sin personal är a och o för att behålla dom. Har man som arbetsgivare och kandidat samma förväntningar på ett jobb och ger personalen möjligheter att få jobba med de saker som de tycker är utvecklande är chansen större att de trivs på arbetsplatsen.

Fakta från forskningsrapport:

· Antalet brukare som en anställd inom hemtjänsten i Sverige besöker under en arbetsdag (vardag) har ökat från 9 till 12 sedan 2005.

· Andelen anställda inom äldreomsorgen som allvarligt övervägt att säga upp sig har ökat från 40 till 49 procent mellan 2005 och 2015.

· Inom hemtjänsten har möjligheten att påverka det dagliga arbetet för den anställda minskat drastiskt. Mellan 2005 och 2015 minskade andelen som höll med om de oftast ”kan påverka hur det dagliga arbetet ska läggas upp” från 39 till 16 procent. Detta är en direkt konsekvens av de allt mer detaljreglerade arbetsuppgifterna, vilket försämrar både arbetstrivseln och möjligheterna att anpassa hjälpinsatserna till de äldres skiftande situation.

· Så kallade delade turer, att arbetsdagen är uppdelad i två pass med minst två timmars obetald arbetstid emellan, förekommer i princip enbart i Sverige. I Sverige drabbar det 38 procent av de anställda inom hemtjänsten och 47 procent av de anställda på äldreboenden minst en gång i månaden.

· Sverige hamnar överlägset sist även på frågan ”Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och utvecklas i yrket?” Inom hemtjänsten håller endast 17 procent med (Danmark 34%, Finland 43%, Norge 28%) och bland personal på äldreboenden är det 19 procent (Danmark 31%, Finland 31%, Norge 24%).

Rapporten presentades 15 februari vid ett seminarium som arrangeras av fackförbundet Kommunal, och kommenterades då av bland annat äldreminister Åsa Regnér och Kommunals ordförande Tobias Baudin. Rapporten i sin helhet finns HÄR