Uska,

Våra kunder är viktiga för oss!

Våra kunder står alltid i fokus. Deras synpunkter är viktiga för oss inte minst när det kommer till hur vi utvecklar tjänsten Uska.se. Vi vill skapa Sveriges bästa jobbmatchningstjänst för rekryterande chefer och arbetssökare i syfte att skapa bättre förutsättningar att rekrytera rätt person direkt.

Vårt fokus just nu är att göra det enklare för våra kunder att välja ut vilka kandidater de ska bjuda in. Vi har bland annat spetsat till vår matchning när det kommer till avstånd samt arbetat ut ett mer guidande manér för att förtydliga hur man som användare tar sig från att fylla i sin profil till att man faktiskt anställt sin första kollega via Uska. Nästa steg, mer konkret, är att förbättra hur vi visar upp våra kandidater i syfte att få kunden att känna sig trygg i valet av vilka de bjuder in eller accepterar till rekrytering.

För er som önskar mer information om vilka funktioner vi nyligen har lanserad samt vad som ligger i plan, kommer även en lista med samtliga prylar vi lanserat:

Lanserat:

  1. Våra kunder kan nu sortera matchningslistans kolumner för att lättare hitta de kandidater de önskar bjuda in till rekrytering.
  2. Våra kunder kan nu på ett bättre sätt söka ut kandidater på område då vi har spetsat till geografi- och avståndsfunktionen. Om de sätter ett avstånd från en adress så kommer bara adekvata kandidater upp inom det område de önskar. (Ett smakprov på hur detta fungerar finns på uska.se/karta)
  3. Våra kunder har nu lättare att bjuda in kandidater direkt från matchningslistan.
  4. Våra kunder kan nu se vilka kandidater som är nya hos oss genom att vi har lagt markeringen”NY” intill de kandidater som registrerat sig de senaste 7 dagarna.
  5. Våra kunder kan nu på ett bättre sätt se vilka kandidater de anställt.

Plan framåt:

  1. Kandidatkortet – vi bygger nu en mer överskådlig vy över kandidaterna så att de som rekryterar snabbt kan få en bra bild av personen och dennes kompetenser.
  2. Jobbkortet – vi bygger också en ny vy över jobben så att kandidaterna kan få en bra bild av tjänsten, vilken person och vilka kompetenser som önskas.
  3. Prestandaförbättringar – vi har nu så mycket trafik i tjänsten så att vi behöver jobba med få upp snabbheten i vissa delar. Detta är viktigt då vi vill att våra användare ska få en bra upplevelse av Uska.

Hälsar,

Produktteamet