Äldreomsorg,

Välfärdsteknik kan avlasta undersköterskor

Välfärdsteknik såsom digitala trygghetslarm, robotar som påminner om när medicinen ska tas och mobil journalföring. Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle – och vården är inget undantag.

En åldrande befolkning ställer höga krav på vården – men kanske kan den moderna tekniken råda bot på en del av problematiken. Regeringen satsar i år 350 miljoner kronor på välfärdteknik och de har även tillsatt en utredning som ska undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för att i större utsträckning använda den inom äldreomsorgen.

Välfärdsteknik kan syfta på allt från medicinpåminnare i mobilen till digitala möten mellan personal och vårdtagare – och det kan vara ett sätt att öka tryggheten bland äldre och funktionshindrade, men också hos deras anhöriga. Samtidigt ska tekniken förstås underlätta för vårdpersonalen och frigöra mer tid. För tanken är inte att tekniken ska ersätta personalen – snarare ska den avlasta och komplettera vården.

Det kommer att finnas ett stort behov av specialistkompetens inom området framöver och för den som jobbar som undersköterska eller stödassistent och vill vara med och implementera välfärdstekniken inom vård och omsorgssektorn så startar i januari en specialistutbildning inom välfärdsteknologi på Yrgo i Göteborg. Låter det som något för dig? Läs mer om utbildningen här: https://yrgo.se/utbildningar/vard-och-omsorg/underskoterska-med-specialistkompetens-inom-valfardsteknologi/

Tillägg

Missa inte MVTe – en konferens och mässa om välfärdsteknologi

Är du arbetsgivare inom vården eller jobbar du själv inom vård och omsorg? MVTe är en nationell mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa och under två dagar i januari nästa år pågår en konferens och mässa om införandet av välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg. Syftet med MVTe är att inspirera, ge idéer på nya arbetssätt och visa exempel på hur välfärdsteknologin kan underlätta i vardagen.

MVTe – mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa – pågår på Kistamässan den 22-23 januari 2019.