Äldreomsorg,Hemtjänst,Uska,

Vad undersköterskor prioriterar när de söker nytt jobb

Tror du att du kan locka till dig de bästa undersköterskorna med bra lön? Då är det dags att tänka om. Det är inte bara lön och högre status som är viktigt när undersköterskor söker nytt jobb. I en undersökning som Uska skickade ut under hösten framkom att jobbsökande undersköterskor prioriterar bra kollegor och bättre arbetstider.

Under hösten 2019 gjorde vi på Uska en undersökning för att ta reda på hur Sveriges undersköterskor ställer sig till sitt yrke. Över 5800 arbetstagare svarade på enkäten och insikterna i rapporten kan med fördel användas som grund för att locka rätt kandidater till er organisation.

Se rekryteringen som en möjlighet att marknadsföra er arbetsplats
Vi på Uska får ofta höra från våra kunder att konkurrensen om de bästa medarbetarna blir allt tuffare. Många får in för många ansökningar som inte uppnår den kvalitet de är ute efter och administrationen att gå igenom ansökningarna blir övermäktig. Andra vittnar om att de nästan inte får in några ansökningar alls. I en tid då arbetsmarknaden blir allt tuffare är det än viktigare att se rekryteringen som en chans att marknadsföra sitt företag och därför blir det allt viktigare att ha en förståelse för vad som attraherar arbetssökaren.

Bra kollegor viktigast för yngre undersköterskor
Av Uskas rapport framkom att majoriteten av de undersköterskor som är födda efter 1995 prioriterar bra kollegor framför lön när de ska söka nytt jobb. För låg lön kan däremot vara en anledning till att man väljer bort en arbetsplats. Bland de som är födda innan 1964 är däremot lön och arbetstider viktigare än bra kollegor.

– Innan du rekryterar bör du kartlägga verksamhetens behov och ha en tanke kring en profil som kan tänkas täcka upp för det behovet. Sedan kan du anpassa annonsen för att nå den profilen och där kan insikterna från vår rapport vara till stor hjälp, säger Maria Bork, rekryteringsexpert på Uska.  

Vad är viktigast när undersköterskor söker nytt jobb

Våga förenkla rekryteringsprocessen
Det är inget nytt att rekrytering tar tid och kan vara svårt, både för arbetsgivare och arbetssökare. Av de undersköterskor som har deltagit i Uskas undersökning har majoriteten av de yngre svarat att det svåraste med att söka jobb är att hitta dem. De äldre har svarat att skriva CV är den största utmaningen. Vi på Uska håller med om att det traditionella sättet att rekrytera – där behov och önskemål specificeras ner i en annons som man sedan hoppas att rätt kandidat ska få syn på, bli intresserad av och söker är svårt. Vi vet också att det inte behöver vara så, bara man vågar bryta mönstret och testa nya vägar.

Läs mer om hur Uska kan hjälpa till i att förenkla rekryteringsprocessen för både arbetsgivare och arbetssökande.

Ta del av rapportens insikter här

Dela inlägget: