Uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

När du söker jobb eller utbildning via Skillio kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter för att matcha dig mot arbeten och utbildningar. De flesta personuppgifter kan Skillio behandla med stöd av det matchningsavtal vi har med alla kandidater. För vissa särskilt känsliga personuppgifter behöver vi ett uttryckligt samtycke från dig.

De känsliga uppgifter vi kan behöva behandla är uppgifter om hälsa, t.ex. sjukfrånvaro eller resultat från frivilliga drogtester.

Vi kommer bara att behandla sådana känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att matcha dig mot arbeten och utbildningar.

Läs Skillios Information om behandling av personuppgifter där vi förklarar vilka känsliga uppgifter vi behandlar för vilka ändamål och hur vi med organisatoriska och IT-tekniska åtgärder skyddar personuppgifter mot obehörig åtkomst.

Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare behandling av personuppgifter om dig, som skett med stöd av det samtycket, därefter inte får ske såvida det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.