Personlig assistans,Uska,

Uteblivna verkställanden av LSS ökar

Enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) ska de beslut som kommuner fattar genomföras omgående. Men verkligheten är en annan, och antalet ärenden som inte verkställs fortsätter att öka. 

Bland ärendena som inte genomförs handlar majoriteten av dem om särskilt boende i någon form eller om att utse en kontaktperson eller kontaktfamilj. 
– Det här gäller ofta kontaktpersoner, ledsagningsbeslut och så tunga beslut som särskilda boendeplatser. Det innebär ibland livskatastrofer för den enskilde, där medborgare inte får något man faktiskt har rätt till, säger Bengt Eliasson, funktionshinderspolitisk talesperson för Liberalerna, i en intervju med Sveriges Radio.

12 000 fall rapporterades till IVO
Kommuner är skyldiga att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det gått tre månader av utebliven verkställan. Förra året rapporterades fler än 12 000 sådana fall in till IVO. IVO går i sin tur vidare till domstol och begär att en sanktionsavgift ska tas ut av kommunen. Men eftersom cirka hälften av ärendena oftast får en lösning inom sex månader avvaktar IVO med att ta detta vidare. Det resulterar till att processen drar ut på tiden. 

“De hamnar under radarn”
När en person – som fått nej av kommunen och därför överklagat och fått rätt i domstol – ändå inte får beslutet verkställt, så rapporteras detta däremot inte till IVO. De ärendena finns alltså inte med bland de 12 000 uteblivna verkställanden.
– I en granskningsrapport från Riksrevisionen i september konstateras att dessa domar fortfarande inte rapporteras. De hamnar under radarn, förklarar Bengt Eliasson, under samma intervju.

“Det är bekymmersamt”
Bengt Eliasson, som även sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott, förklarar för Sveriges Radio att detta såklart är bekymmersamt och att han är öppen för en ny utredning.
 – Vi har haft tidigare utredningar som tagit fram system för att fler fall ska rapporteras, så jag tror inte vi behöver utreda det igen. Men visst, behövs det så är jag öppen för det. 

Regeringen ska se över förutsättningarna för en utredning
Regeringen öppnar också för att utreda om sådana domar – där den enskilde vunnit över kommunen, men där kommunen inte verkställt domen – ska rapporteras till IVO. I en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport uppger regeringen att man delar Riksrevisionens bedömning och ska se över förutsättningarna för en utredning.

Ta del av tips på arbetssätt för en mer personcentrerad vård

Dela inlägget: