Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Uska ser en ljus framtid av VR inom äldreomsorgen

Virtual Reality får allt fler användningsområden. Inom vården har bland annat äldreomsorgen varit snabba med att utforska den nya tekniken. Många ser möjligheten att använda VR inom äldreomsorgen för att förbättra både psykiskt välmående och fysisk hälsa hos de äldre. Samtidigt är de potentiella besparingarna stora.

Sajten immersivt.se har samlat mycket kunskap om VR och rapporterar bland annat om Daniel Kemppi som arbetar som VR-pedagog och regelbundet besöker äldreboenden i Södertälje med sin utrustning. Utgångspunkten är att depression är utbrett bland äldre. Genom att till exempel låta de gamla få “simma med fiskar” erbjuds de ett sätt att fly vardagen på.

Resultaten har hittills varit mycket goda. De äldre tycker om upplevelserna och inte sällan ligger de till grund för diskussioner och samtal dem emellan. Personalen tycker sig också märka att de gamla har blivit lite mer alerta som ett resultat av Daniel Kemppis besök.

Men VR behöver inte enbart handla om att ge spännande upplevelser. Det kan lika gärna handla om att träna på att utföra något. På immersivt.se kan du också läsa om en studie som finansierades av Europeiska kommissionen. I den undersöktes hur tekniken kan användas för att förebygga fallolyckor. Denna typ av olyckor är vanligt förekommande bland äldre och kan kopplas till stora kostnader för vården. I studien lät de de äldre träna på ett löpband med ett VR-headset under en tid. Det visade sig att antalet fallolyckor minskade med hälften jämfört med de äldre som inte hade ett VR-headset när de tränade.

Det här är bara två av flera exempel på hur VR kan användas inom äldreomsorgen, och vi har förmodligen bara sett början på utvecklingen. Det fantastiska med VR är att äldreboenden med små investeringar kan minska såväl ekonomiska kostnader som fysiskt och psykiskt lidande.

Så vad funderar du på? Vi på Uska är övertygade – mer VR i vården, och gärna redan under utbildningstiden!

Sidfot/faktaruta:

Behöver du förstärka med kunskap om värlfärdsteknik? I vår databas finns fler än 30 000 kandidater, som alla har olika kompetenser, viljor och mål. Läs mer om vad våra kunder säger här.