Äldreomsorg,Hemtjänst,

Så kan du utvecklas som undersköterska

En del har arbetet som sjuksköterska i sikte redan från start. Men även om man stannar i rollen som undersköterska finns flera möjligheter att utvecklas och specialisera sig.

Undersköterskor är oumbärliga för Vårdsverige – och när befolkningen växer och de äldre blir allt fler är de en eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Även om jobbutsikterna ser goda överlag så är specialister inom vården särskilt eftertraktade.

Den första och obligatoriska specialiseringen för en undersköterska sker under utbildningen i form av ett fördjupningsarbete om 400 gymnasiepoäng. Där väljer man mellan äldreomsorg, psykiatri, hälso- och sjukvård och funktionsnedsättning. Det finns också ytterligare fördjupningar att läsa inom YH-utbildningar runt om i landet. Sedan finns det förstås olika vägar att gå om man vill specialisera senare. Uska har samlat ihop exempel på några områden.

Ambulanssjukvårdare

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som arbetar med akuta insatser när någon blivit sjuk eller råkat ut för en olycka. Minst en person i ambulansen måste vara legitimerad sjuksköterska. Denna ansvarar för medicinering medan ambulanssjukvårdarens arbete exempelvis kan handla om att kontrollera andning, puls och blodtryck och att ge hjärt- och lungräddning.

Det finns inga nationella krav på vilken utbildning en ambulanssjukvårdare ska ha – men vanligast är att personen är undersköterska som gått en vidareutbildning. Det finns exempelvis YH-utbildningar till ambulanssjukvårdare för den som är undersköterska och i vissa av dessa ingår C1-körkort

Demensvård

Antalet demenssjuka ökar och behovet av specialistkompetens är stort. För undersköterskor finns olika vidareutbildningar inom demensvård – bland annat YH-utbildningar på distans och en uppdragsutbildning av Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Palliativ vård

Att arbeta med palliativ vård innebär att arbeta med personer och deras anhöriga i livets slutskede. Det handlar om att förebygga och lindra symtom och vården sker på sjukhus, vårdhem eller i hemmet. Det finns flera YH-utbildningar i palliativ vård – många utbildningar är på distans och ofta ingår LIA, det vill säga lärande i arbete.

Anestesi, operation och intensivvård

Operations- och intensivvårdsavdelningar inom vården behöver spetskompetens och det finns en par yrkesutbildningar för undersköterskor som vill specialisera sig på området. En av dem finns på Lernia i Malmö. Här får man bland annat utveckla sina kunskaper när det gäller personcentrerad vård, medicinteknik och hygienrutiner. Utbildningen är på deltid men följs av LIA-perioder på heltid.

Barn- och ungdomssjukvård

Att vara specialistundersköterska mot barn och ungdomar kan innebära allt från att möta nyfödda barn till att vårda sjuka ungdomar. Det finns ett par specialistutbildningar för undersköterskor inom området – bland annat en distansutbildning på YH Region Kronoberg där en praktikperiod ingår. Här får man bland annat lära sig mer om barnets fysiska och psykiska utveckling och vikten av ett empatiskt bemötande.