Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Chef: Så hanterar du svåra samtal

Är du chef inom vård eller omsorg? Svåra samtal med medarbetare hör till yrkesrollen – och även om olika samtal skiljer sig åt så finns det några viktiga och generella råd som kan underlätta de svåra samtalen.

Inom vårdyrket är svåra samtal en del av vardagen. Hur man kommunicerar med och bemöter patienter är en central fråga i branschen – oavsett om man arbetar som undersköterska eller överläkare. Men för de som har chefsroller inom vården hör även svåra samtal med medarbetare till yrket – och anledningarna kan vara allt från uppsägningar eller konflikter i vårdteamet till en anställd med privata problem som går ut över jobbet. Här är några råd som är bra att gå igenom innan det är dags att boka in ett samtal som förväntas väcka starka reaktioner.

Förbered samtalet

Att vara väl förberedd må vara en självklarhet men för att ett allvarsamt samtal ska bli så bra som möjligt för båda parter behöver du som chef ha analyserat läget och gjort en neutral bedömning av det ni ska prata om – innan du ger dig in i mötet. Detta skriver bland annat Vårdförbundet i en artikel, och de menar att det dessutom är viktigt att du funderar över vad som redan har gjorts för att lösa problemet och vad som är själva syftet med mötet.

När det gäller förberedelse är det också viktigt att du har avsatt tillräckligt med tid för mötet och valt en plats där ni kan prata ostört. I vissa kan det vara bra om en tredje person finns med under samtalet – men det måste medarbetaren i så fall vara medveten om innan.

Var tydlig

Det är viktigt att vara konkret. Var tydlig med vad som gäller eller vad som är problemet och berätta vad du vill uppnå med samtalet. Det kan vara svårt, men om du lindar in ett tufft besked tenderar du i stället att bli otydlig, vilket sällan är lyckat. Ett tillfälle då det är särskilt viktigt är exempelvis om en medarbetare inte håller med om att det finns ett problem. Tidningen Chef skriver om detta och refererar till Kerstin Ljungströms bok ”Samtal på jobbet”. Författaren menar att du som chef då behöver visa på problemet varje gång det inträffar och att du också kan behöva ge mer information än vad du faktiskt tänkte från början.

Ta hänsyn till känslor

Tydlighet är viktigt men det är även ett respektfullt bemötande. Visa att du bryr dig om medarbetaren och var beredd på att hen kanske kommer att gråta eller bli arg. Lyssna, var empatisk och kom ihåg att det är lätt att gå i försvarsställning när man blir kritiserad. Om det blir för känslosamt är det bättre att fortsätta en annan dag.

Boka in uppföljning

Oavsett om ni var tvungna att avbryta samtalet eller inte är det viktigt att följa upp för att bekräfta vad blev sagt och om ni kom fram till en lösning. Kom ihåg att du som chef också kan behöva stöd och rådgivning för att kunna bemöta situationen och medarbetaren på bästa sätt.

Råden är hämtade från Vårdförbundet och tidningen Chef.

Här hittar du artikeln från Vårdförbundet och här kan du läsa artikeln från chef här