Äldreomsorg,

Vovvar som vårdar – succé på äldreboenden

Hundar kan dämpa oro och ångest – och vårdhundar har blivit succé på äldreboenden på senare år. Men vilka är det som sträcker ut en hjälpande tass och hur kommer det sig att man kan få hund på ordination? Uska har undersökt vidare.

De är experter på god stämning och jobbar på allt från äldreboenden till barnsjukhus. Vårdhundar kan med sin blotta närvaro sprida glädje, dämpa oro och peppa till fysisk aktivitet. Hundarna är utvalda och utbildade för klara olika miljöer och funktionsvariationer och de kan till exempel hjälpa till med minnesträning eller att bryta isolering.

Djur och hundar specifikt har en förmåga att få människor att producera må bra-hormonet oxytoxin som bland annat kan dämpa ångest. På äldreboendet Tallgården i Stenungssund har de exempelvis kunnat minska lugnande medicinering hos många av de boende, just tack vare deras två vårdhundar.

Hundar av olika raser kan bli vårdhundar men kravet är att de måste få godkänt resultat på det lämplighetstest som det finns en nationell standard för. Vovvarna som vårdar runt om i landet kan ha olika jobb. Hunden Sigge kommer exempelvis till ett äldreboende i Lindome varannan vecka för att spela bowling med vårdtagarna medan vårdhunden Molta leker med barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Ett annat exempel är vårdhunden Nils som jobbar inom demensvården i Eskilstuna. Där träffar han fyra vårdtagare om dagen med syftet att förbättra livskvaliteten hos de boende.

– En hund lägger inga värderingar i hur du beter dig, ser ut eller luktar. De här hundarna är tränade att gå fram och titta dig i ögonen och visa ”jag ser dig”, säger Susanna Markkanen som är Nils hundförare, i ett inslag på SVT.

Fakta: Vårdhundar

Med vårdhundar vill man ta vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till inom vård och omsorg – och det finns en del regler för användandet. Är det intressant för er verksamhet? Läs mer om vad som gäller här:

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19493/2014-8-7.pdf