Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Att rekrytera fel — här är de 4 största riskerna

Felaktig behovsanalys eller personligheter som går i klinch – rekrytering kan vara svårt. Här är orsakerna till varför du bör lägga tid på att göra din hemläxa och hitta rätt balansgång och undvika de största riskerna när du rekryterar.

I januari tänker du kanske: ”hen kommer nog in i det” men hux flux är det nytt år igen och den där provanställningen har för länge sedan löpt ut. Och fortfarande verkar det vara gnissel i maskineriet. Här är din kom-ihåg-lista till nästa gång du funderar att knuffa ner det systematiska rekryteringsarbetet på din att göra-lista.

Kompetensbasen urholkas: Att rekrytera fel kompetens är ett vanligt problem. Många chefer klipper och klistrar den gamla tjänstebeskrivningen baserat på den person som har lämnat. I stället bör du se varje vakant tjänst som en möjlighet att bygga upp er interna kunskapsbank. Vården är till exempel en sektor under ständig teknikintensifiering – och nya verktyg och arbetsprocesser skulle kanske kunna förbättra er verksamhet. Det gäller att hänga med i utvecklingen för att inte riskera att hamna på efterkälken.

Kulturen blir lidande: Fel person, fel kompetens, eller bara fel plats? Samarbete är a och o för hur din personal trivs på jobbet. Om medarbetare känner att de måste dra sina kollegors lass kan det så klart leda till ett missnöje – och i värsta fall till ökade sjukskrivningstal. Varför inte se till att ta med några nyckelmedarbetare när du gör analysen över vem ni faktiskt behöver rekrytera — och till vilken plats. Kanske kan de till och med vara med i intervjufasen?

Effektiviteten sjunker: Missnöje och dålig kommunikation är två viktiga orsaker till att ni får mindre gjort. Och rekrytering är ett av dina viktigaste verktyg när du vill förändra eller förbättra din organisation. Råder det en tråkig stämning? – satsa på en person som utöver att bidra med sin kompetens också kan vara en stark kulturbärare. Är det rörigt? – varför inte rekrytera någon med administratörsprofil?

Det blir dyrt: Förberedelse, urval och intervjuer kostar både tid och resurser. Men det är nödvändigt för än mer kostsamt är en felrekrytering. Inte minst om det i värsta fall innebär att ni måste säga upp någon och sedan börja om på nytt.

Behöver ni rekrytera? Se här varför ett hundratal kommuner, företag och användare valt Uska för att säkra sin kompetensförsörjning.