Samtycke till behandling av vissa personuppgifter som inte är känsliga, men där annan laglig grund än samtycke har bedömts saknas

När du söker jobb eller utbildning via Skillio kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter för att matcha dig mot arbeten och utbildningar. De flesta personuppgifter kan Skillio behandla med stöd av matchningsavtalet med dig. För vissa personuppgifter behöver vi, i avsaknad av tillräckligt klar annan laglig grund, ett samtycke från dig.

De personuppgifter vi kan behöva behandla som kräver samtycke är uppgifter i samband med och om resultatet av personlighets- eller kompetenstester (t.ex. i form av kompetensprofil), eller som rör beteenden, kulturell och social identitet, värderingar som inte är känsliga uppgifter i datareglernas mening, arbetsgivares betygssättning (via Skillios matchningsverktyg) och uppgifter från sociala medier, såsom Facebook.

Vi kommer bara att behandla sådana uppgifter när det är nödvändigt för att matcha dig till arbete eller utbildning.

Läs Skillios information om behandling av personuppgifter där vi förklarar vilka uppgifter vi behandlar för vilka ändamål och hur vi med organisatoriska och IT-tekniska åtgärder skyddar personuppgifter mot obehörig åtkomst.

Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare behandling av personuppgifter om dig med stöd av det samtycket därefter inte får ske, såvida det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.