Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

6 arbetssätt för en mer personcentrerad vård

Hur kan man arbeta för en mer personcentrerad vård? Den frågan är central i Vårdanalys nya rapport ”Från mottagare till medskapare” – och i denna tar myndigheten bland annat upp sex viktiga arbetssätt och strategier.

Att se människan, anpassa vården och involvera individen. Det är några av de saker personcentrerad vård handlar om. Myndigheten Vårdanalys menar att patientens delaktighet är särskilt viktig, men samtidigt handlar personcentrerad vård också om samordning och tillgänglighet. De ser det inte som en styrmodell, utan snarare som ett etiskt förhållningssätt. Synsättet är ett mål i sig men personcentrerad vård kan också vara ett medel för att faktiskt uppnå bättre vård och effektivitet.

De flesta skriver nog under på att de i vården vill behandlas med medkänsla och bemötas med ärlighet. Vi vill bli lyssnade på och få den information vi behöver. Om sjukvården haft problem med att se hela människan och kunna utgå från den enskilda individens behov så har personcentrerad vård setts som en attityd och kultur, och ett verktyg för att komma runt problemen.

Men hur ska man då jobba för att vården ska bli mer personcentrerad? Vårdanalys listar dessa sex arbetssätt och huvudstrategier:

  • Behandla patienten som en person med respekt för hens behov, preferenser och resurser.
  • Erbjud en tillgänglig hälso- och sjukvård som är samordnad och erbjuder kontinuitet.
  • Gör det enklare för patienten att vara medskapare i sin egen vård och hälsa.
  • Låt patienten vara med och välja vårdgivare och behandling.
  • Arbeta tillsammans med invånarna i utformningen av hälso- och sjukvården samt i forskning.
  • Mät och följ upp personcentrering ur ett patient- och befolkningsperspektiv.

Vill du läsa mer om vad strategierna går ut på? Ladda ner Vårdanalys rapport här

Lär dig mer på seminarium om personcentrerad vård

Hur vården ska bli personcentrerad diskuteras också på ett seminarium som arrangeras av Dagens Medicin Agenda i januari. Seminariet riktar sig till chefer inom vården men också till sjuksköterskor, läkare och studenter på vårdutbildningar. På seminariet får man bland annat ta del av kunskap från dem som har erfarenhet av ett personcentrerat arbetssätt.

Seminariet ”Personcentrerad vård 2019” hålls den 23 januari i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här