Undersköterska till Blåvingevägens vård och omsorgsboende