Undersköterska till äldreboendet Neuberghska Bambergerska