Undersköterska/Vårdbiträde, timställning för sommarvikariat ca 80%.