Äldreomsorg,Uska,

Mer tid för mat inom äldreomsorgen

Rapporter visar att allt fler äldre inom svensk äldreomsorg lider av undernäring, något som fackförbundet Kommunal tror kan kopplas till personalens brist på tid och handlingsutrymme. Vid äldreboendet Hallstaborg valde man förra året att ta tag i matfrågan och resultatet blev mycket lyckat. 

Bra mat på rätt sätt är en grundläggande förutsättning för god omsorg. Trots detta är undernäring bland äldre inom äldreomsorgen mycket vanlig i dagens svenska välfärdssamhälle. 2017 fanns enligt Socialstyrelsens statistikdatabas cirka 253 000 äldre över 65 år med hemtjänst, särskilt boende, eller korttidsboende i Sverige. Av dessa beräknas åtminstone 15,6 procent – 39 500 äldre – vara undernärda, skriver Kommunal i sin rapport “Tid för mat”. 

Sämre hälsa och ökad risk för depression 
Just äldre personer är särskilt känsliga för undernäring. Undernäring och oavsiktlig viktminskning bidrar till en gradvis försämring av hälsan, till exempel i form av sämre immunförsvar, nedsatt läkningsförmåga och förtvinade muskler. Men för många är måltiden också – om inte framförallt – en livsgemenskap. Att behöva sitta ensam vid matbordet ökar känslan av ensamhet och risken för depression. I Kommunals rapport redogör de för hur de vill skapa bättre förutsättningar för vårdpersonal. De menar att det måste skapas en struktur inom äldreomsorgen där måltiderna värderas högre. För det spelar ingen roll vad maten innehåller om den aldrig hamnar i magen.

Snittar och smoothies bakom lyckat matprojekt i Ånge 
På äldreboendet Hallstaborg i Ånge valde man att ta tag i matfrågan. Under 2019 pågick ett matprojekt som syftade till att locka fram mer matlust hos de boende.

– Efter att vi pratat med kommunens kostenhet för att få expertishjälp inom näringslära bestämde vi oss för att införa fler mellanmål, säger Eva Berglund, enhetschef på Hallstaborg och fortsätter:

– Vi ökade antalet måltider till sju mål om dagen istället för fem. 

“Det ska både smaka gott och se lockande ut”
– Mellanmålen bestod av småsaker, små aptitretare. Det kunde till exempel vara snittar med god fyllning, spett med ost och salami, smoothie, fruktsallad eller vaniljkvarg. Förutom att det skulle se gott ut för ögat var det viktigt att allt smakade gott och mycket. Äldre tappar smaken och därför behöver vi förstärka den, förklarar Eva.

Mer tid till umgänge
Införandet av fler måltider ledde till att de fick senarelägga både lunchen och middagen – något som fick många fina sidoeffekter enligt Eva. 

– Eftersom middagen blev klockan 17 istället för klockan 16 stannade våra boende uppe längre om kvällarna vilket gav mer tid till umgänge. Istället för att redan vid 16 gå in på sina rum stannade de uppe i våra gemensamhetslokaler. 

“De är så mycket gladare och lugnare än tidigare”
Förutom att de boende på Hallstaborg började umgås mer med varandra blev också matsvinnet mindre och efterfrågan på mat större. 

– Nu äter de upp maten de har på tallriken vilket de inte alls gjorde i samma utsträckning innan. Många har också fått upp ett sug efter mat, något som märks genom att de självmant tar frukt från fruktkorgen eller frågar om när det är dags för mat, säger Eva och fortsätter:
– Men det bästa är att de är så mycket gladare och lugnare än tidigare. Och det skapar en bättre miljö för de boende men också för personalen. Om de boende är välmående blir det ju även en lugnare arbetsmiljö. 

Övriga inom kommunen tar efter
Projektet pågick under 2019 och nu har Hallstaborg implementerat arbetssättet i sin verksamhet permanent. Eftersom projekt blev så pass lyckat kommer även övriga boenden runtom i kommunen att införa samma typ av matrutiner. 

– Vår personal som nu är väl insatta i detta koncept kommer att stötta kollegor på andra boenden runtom i länet, vilket känns jättekul. Personalen på Hallstaborg har varit fantastisk, utan deras engagemang och vilja hade det inte blivit ett så gott resultat. De har verkligen gjort ett jättefint jobb, avslutar Eva. 

Evas 5 tips till boendechefer vid liknande projekt

 1. Läs på ordentligt så att du vet åt vilket håll du vill gå. 
 2. Ta hjälp av personer som är kunniga inom näringslära och låt dem vara med och utforma menyerna. 
 3. Ha en god dialog med personalen om varför projektet genomförs och varför det är viktigt. 
 4. Se till att personalen känner sig delaktiga och förstår helheten. Det är ju de som ska genomföra projektet. 
 5. Sprid positiv energi!

Om Hallstaborg 
Hallstaborg är ett äldreboende för personer med demenssjukdom. Boendet ligger sju kilometer utanför Ånge och har 30 platser och cirka 40 anställda. På boendet finns två sjuksköterskor på plats dagtid och tillgång till ambulerande sjuksköterska nattetid. 

Kommunals förslag på förändring

 1. Mer tid och större handlingsutrymme för anställda inom äldreomsorgen
 2. Tydliggjord skyldighet att behandla/remittera misstänkta fall av undernäring 
 3. Samtliga biståndsbeslut rörande mat ska säkerställa att maten intas 
 4. Legitimering av undersköterskor 
 5. All personal ska ha vård- och omsorgsutbildning, lägst vårdbiträde om 800 poäng från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram 
 6. Personal inom vård och omsorg ska kontinuerligt kompetensutvecklas kring hur undernäring förebyggs och behandlas 
 7. En styrning som är omsorgsrationell 
 8. Ökade resurser genom tydliga riktlinjer

Läs Kommunals rapport i sin helhet här

Vidare läsning: Fem framgångsfaktorer för bra måltider i äldreomsorgen

Dela inlägget: