Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Unga vill ha ett meningsfullt jobb

När unga kliver in på arbetsmarknaden i dag är det inte bara en hög lön som lockar. Andra och mjukare värden har blivit viktigare – och nu vill den unga generationen ha ett meningsfullt jobb i ett större perspektiv.

Många ägnar sig åt att ringa in och analysera den unga generationen och de som är blickfånget nu har kallats både millennials och generation z. Flera studier från de senaste åren har visat att det inte enbart är en hög lön som drar när de väljer karriär. Andra och mjukare värden lockar, och de som är unga i dag värdesätter i större utsträckning att ett jobb är betydelsefullt i ett större perspektiv. Även flexibla arbetstider och möjligheter till kompetensutveckling är saker de sätter högt värde på.

Om denna utveckling leder till att fler söker sig till vårdyrken är oklart. Men när undersköterskor tillfrågas om varför de valt just det yrket är det inte ovanligt att svaret är: för att det är ett viktigt jobb som gör skillnad i människors vardag.

När Lernia listade fem trender på arbetsmarknaden i år tog de också upp detta – en av punkterna handlade om vikten av att ha ett meningsfullt jobb. Trenderna de skrev om kom från konsultföretaget Mercers rapport om arbetsmarknaden 2018 och sammanfattas nedan.

* Meningsfullhet värderas högt

Att man i större utsträckning vill ha ett betydelsefullt jobb var tydligt i studien. Exempelvis planerade 39 procent av de som var nöjda med sin arbetsplats ändå att söka nytt jobb eftersom de ville fortsätta utvecklas och känna mening med arbetet.

* Förändringsbenägenhet blir allt viktigare

Förmågan att förändras och göra snabba förändringar blir allt viktigare för företag i framtiden. I undersökningen uppgav 32 procent att de utvecklar mer flexibla och självständiga team, och bland cheferna svarade mer än hälften att de tror att minst en av fem befattningar inom den egna organisationen kommer att upphöra inom fem år.

* Ökad konkurrens om kompetens

Konkurrensen om kompetens kommer att hårdna. De tror i alla fall 89 procent av företagsledarna – och som en följd av det tror man också att företagen kommer att behöva utöka sina nätverk med olika kompetenser för att kunna matcha specifika behov.

* Flexibla arbetstider efterfrågas

Flexibla villkor blir allt viktigare för att attrahera medarbetare. Hela 80 procent ansåg att flexibel arbetstid är den allra viktigaste förmånen att erbjuda sina anställda. Förra året var den motsvarande siffran 49 procent.

* Ökade krav på digitalisering

Bara 15 procent av företagsledarna ser sina företag som digitala organisationer. Av de anställda tycker 65 procent att de senaste tekniska lösningarna är nödvändiga för att lyckas.