Äldreomsorg,Personlig assistans,Uska,

Hur kan jag intervjua kandidater utan att utsätta mina brukare för risk?

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar då sommarpersonal och vikarier ska rekryteras samtidigt som det pandemiklassade coronaviruset Covid- 19 lamslår samhällen globalt.

Enligt Folkhälsomyndigheten som tagit del av studier från de värst drabbade länderna Kina och Italien, finns inte tillräcklig fakta om vilka grupper som är mest utsatta men att den fakta som presenterats visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Undvik onödiga risker
Vad kan man då göra för att lösa kompetensförsörjning och rekrytering utan att utsätta våra äldre för onödiga risker? Då folkhälsomyndigheten rekommenderat alla att i den mån det går jobba på distans, för att minska spridningen av coronaviruset, har vi några tips som kanske kan hjälpa till. Det finns några tips som kan hjälpa dig att säkerställa den arbetssökandes kompetens utan att ni behöver träffas fysiskt. I Uska har vi till exempel idag lanserat en funktion för att hålla anställningsintervjuer via länk. En viktig funktion för att du som rekryterande chef ska kunna göra rekryteringsprocessen säkrare för dina brukare. Här kommer tre tips på hur den bäst nyttjas:

Gör en första gallring via telefon- eller videointervju
Det första du behöver göra i din urvalsprocess är att skapa dig en så tydlig bild som möjligt av kandidaten för att kunna göra en kompetensbedömning. Gå igenom din kravprofil och lyft ut de krav ni har satt som måsten. Det är dessa krav som du bör säkerställa att den arbetssökande uppfyller först och främst. Det görs företrädesvis över telefon eller alternativt i en videointervju för att inte utsätta dina brukare för onödiga risker. På så sätt har du säkerställt att de som går vidare till nästa steg alla uppfyller era krav.

Verifiera din kompetensbedömning
När du har gjort din första selektering och har ett fåtal arbetssökande som är lämpliga och är intresserade av jobbet, vill du verifiera att du har fått en korrekt bild av kandidaten. Det gör du lämpligast genom att ringa referenser för att få bekräftelse av den jobbsökandes kompetens och arbetsmoral samt en bild av hur personen fungerar i grupp. Normalt sker det momentet senare i processen men du vill vara helt säker på att kandidaten är lämplig för tjänsten kompetensmässigt innan du träffar personen.

Var extra varsam vid fysisk intervju
Grattis, du har tagit dig förbi den första delen av din rekrytering. Förhoppningsvis har du nu färre kandidater än normalt att träffa för en personlig intervju, tack vare den något hårdare kompetensselekteringen. Det som återstår nu är att ta in kandidatens personlighet och bedöma huruvida personen kan tänkas passa bra in i teamet. Det går utmärkt att göra det via videointervju för att säkerställa en bra matchning av din arbetsplats med den arbetssökande. Om du väljer att göra intervjun i ett personligt möte är det nu extra viktigt att vara varsam. Med ett sunt förnuft kommer du långt. Försök att träffas utomhus på områden där få personer rör sig tätt, exempelvis en park, och undvik att ta i hand.

Vi hoppas att våra tips är användbara för dig och din organisation.

Om du som rekryterande chef har behov av att hitta personal med kort varsel finns Uska till hands. Vi har samlat över 50 000 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter på ett ställe. Läs mer om hur Uska kan underlätta för dig.