Äldreomsorg,Hemtjänst,

Viktigt att ta hot och våld inom vården på allvar

Hot och våld inom vården är vanligt förekommande . Inte minst inom äldreomsorgen – och undersköterskor är särskilt utsatta. Bättre bemanning är en viktig förebyggande åtgärd.

De flesta har nog läst minst en artikel som handlar om att vårdanställda drabbas av hot och våld på jobbet. Bara för några veckor sedan rapporterades det om att varannan anställd på akuten i Kalmar hade utsatts för våld eller hot, och i somras skrevs det exempelvis om ett äldreboende i Gävle som hade tvingats anlita en väktare efter larm om våld.

Väktare på äldreboenden hör inte till vanligheterna, men när det gäller risken att utsättas för hot och våld på jobbet är det ett faktum att vårdpersonal är särskilt utsatta. Inom äldreomsorgen utsätts var fjärde undersköterska varje vecka för hot och våld av brukare, visar en undersökning som Kommunal gjorde förra året. Förbundets ordförande Tobias Baudin var förvånad över resultatet och menade att det måste lösas med bättre bemanning. Många undersköterskor vittnar om underbemanning och han menade att det hör ihop.

– Det behövs fler arbetskamrater som kan ingripa om något händer, samtidigt som stressen minskar och det blir lättare för personalen att utföra sina arbetsuppgifter utifrån den utbildning och kompetens de har, sa han i en artikel i Kommunalarbetaren.

Han menade också att det är viktigt att det finns tydliga rutiner för att kunna dokumentera och rapportera när hot och våld förekommer.

För att minska riskerna och få de anställda att känna sig tryggare på jobbet är det en förutsättning att personalen får information om situationer där det finns risk för hot eller våld, enligt Arbetsmiljöverket. De behöver också få utbildning i hur man ska hantera och agera i sådana situationer, och det är viktigt att även vikarier och sommarpersonal får det. När det gäller anställda som utsätts behöver de förstås stöd. Det kan exempelvis vara att få prata ostört med chefer eller kollegor eller i vissa fall med en psykolog.

Att undersköterskor, och annan personal som arbetar med att hjälpa och vårda, utsätts för hot och våld är oacceptabelt, och det är viktigt att problemet tas på allvar.

Hela artikeln på Kommunalarbetaren kan du läsa här