Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,Uska,

Missa inget viktigt: Här är hela kalendariet för vård- och omsorgen 2020

Håll koll på vad som händer inom vård- och omsorgen 2020. Här är kalendariet över några av årets seminarier, utbildningar, beslut och kongresser.

Januari

 • Allmänläkardagarna i Göteborg arrangeras den 24–26 januari.

Februari

 • Den 3 februari uppmärksammas att den nationella cancerstrategin funnits i tio år med ett arrangemang på Karolinska institutet.
 • Socialstyrelsen redovisar sitt uppdrag om tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården.
 • Swedehearts årsrapport publiceras den 14 februari.
 • Senast den 14 februari ska Sofia Wallström redovisa sin utredning om OPS-lösningen som finansieringsmodell.

Mars

 • Rikskonferens Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst arrangeras den 5 mars i Stockholm och den 18 mars i Malmö.
 • Den 11–13 mars hålls Svenska psykiatrikongressen i Göteborg.
 • Den 11–14 mars arrangeras Endo-diabetesmöte i Uppsala.
 • Den 17–18 mars arrangerar Dagens Medicin Agenda Vårdarenan – det stora mötet för svensk hälso- och sjukvård.
 • Den 28–31 mars arrangeras den europeiska psykiatrikongressen EPA i Madrid.
 • Den 31 mars ska Anna Nergårdh lämna sitt huvudbetänkande i utredningen om en samordnad utveckling för god och nära vård.
 • Den 31 mars redovisar Socialstyrelsen sitt uppdrag om utvecklingen av hälso- och sjukvårdens samt social­tjänstens behandlingsarbete för våldsutsatta.

April

 • Senast den 1 april ska utredare Åsa Kullenberg lämna en delredovisning i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

Maj

 • Den 5–7 maj arrangeras e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg.
 • I Stockholm den 14–15 maj arrangerar Gothia Fortbildning Konferensen Chef i äldreomsorgen. Fokus ligger på förändringsarbete, hållbart yrkesliv och konflikthantering.
 • Den 24-25 mars anordnar Teknologisk Institut konferensen Daglig verksamhet i Stockholm.
 • Infektionsveckan äger rum den 26–29 maj i Uppsala.
 • Mellan den 29 maj och 2 juni arrangeras cancerkonferensen Asco i Chicago, USA.
 • Den 29 maj ska Socialstyrelsen slutredovisa uppdraget om att utveckla e-hälsa och välfärds­teknik.

Juni 

 • Utredningen om en samman­hållen kunskapsstyrning ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 juni.

Juli

 • Almedalsveckan i Visby pågår 28 juni–5 juli med en mängd vård­relaterade seminarier och debatter.

Augusti

 • Mellan den 31 augusti och 4 september arrangeras hjärt-kärl-kongressen ESC i Paris.

September

 • Den 2 september ska Social­styrelsen slutredovisa uppdraget gällande omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre.
 • Senast den 20 september ska regeringen lämna höstbudgeten.
 • Europeisk arbetsterapikongress Cotec i Prag arrangeras den 23–27 september.
 • Reumadagarna i Stockholm arrangeras på Karolinska institutet den 23–25 september.
 • Europeiska diabeteskongressen EASD i Wien arrangeras 21–25 september.

Oktober

 • I början av oktober brukar Nobelpristagarna tillkännages.
 • Första veckan i oktober arrangeras Hematologidagarna i Lund.
 • I oktober är Stockholm och Folkhälsomyndigheten värd för tredje omgången av konferensen Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) med cirka 100 deltagande länder.

November

 • Den 14–15 november håller Fysioterapeuterna sin kongress i Stockholm. 
 • Den 18–19 november håller Läkarförbundet sitt fullmäktige.

December 

 • Nobelpris­utdelningen sker den 10 december.
 • Under hösten 2020 ska regeringen också presentera en ny forskningsproposition. 

Se hela listan på dagensmedicin.se

Läs om hur Uska kan hjälpa dig som rekryterande chef att hitta rätt personal.