Uska,

Så kan framtidens vård se ut

Framtidens vård kan tolka röntgenbilder, sköta duschningen på äldreboendet och avslöja hudcancer. Artificiell intelligens har redan börjat förändra hela vårt samhälle – och sjukvården är inget undantag.

När du hör begreppet artificiell intelligens, eller AI, kanske du ser en scen från någon framtidsfilm framför dig, där människa och maskin lever sida vid sida. Men även om robotar kommer att klara av mer avancerade uppgifter i framtiden och vi bara har sett en början av den nya teknikens potential – så är artificiell intelligens redan en del av vår vardag på många sätt och en naturlig del av framtidens vård.

När befolkningen växer och de äldre blir fler står vården och hela samhället inför en enorm utmaning – och många är därför överens om att automatisering och digitalisering kommer att vara ett måste när behovet av välfärdstjänster och vårdpersonal fortsätter att öka.

Inom sjukvården är den nya tekniken på stark frammarsch och man har redan börjat använda artificiell intelligens – bland annat genom att tolka röntgenbilder och för att upptäcka hudcancer. Max Gordon är biträdande överläkare på Danderyds sjukhus och forskar på AI, och han beskriver artificiell intelligens som en bebis som varje dag lär sig något nytt. Genom att ha matat in tusentals bilder på hand- och fotleder har han lärt en AI-dator att hitta avvikelser, det vill säga frakturer. I en artikel på SVT.se säger han att artificiell intelligens troligen kommer att förändra läkarens roll och uppgifter på sikt så att de i större utsträckning kommer att ägna sin tid åt att förklara utfall från AI.

Men den artificiella intelligensen kommer också att kunna användas inom äldreomsorgen och flera kommuner i landet har till exempel redan testat en duschrobot som en del av framtidens vård. Man hoppas också att de hårt pressade akutmottagningarna kan dra nytta av den nya tekniken. Göteborgs-Posten skriver i en artikel att det just nu pågår flera forskningsprojekt med syftet att göra vårdkedjan mer effektiv. De nämner exempelvis ett projekt på Skaraborgs sjukhus där de tagit fram artificiell intelligens som ska hjälpa till att förutsäga hur många som kommer till akutmottagningen vid en viss tidpunkt. Med hjälp av den nya tekniken ska de på ett enklare sätt kunna planera personalbeläggningen, både på akuten och andra avdelningar.

Det robotiserade samhället väcker med rätta etiska frågor men tanken med den nya tekniken är först och främst att underlätta och fungera som smarta redskap för personalen – inte att ersätta dem. Samtidigt som en robot inte kan göra allt som en människa kan, eller vara det hen står för – så kan inte artificiell intelligens få en eftermiddagsdipp och den säger inte heller nej till ett arbetspass på julaftonskvällen.