Personlig assistans,Uska,

Den svåra vägen till ett jobb inom personlig assistans

Att söka nytt jobb är för många ofta svår och snårig process. Det är mycket som ska stämma – inte minst personlighets- och kompetensmässigt, men även parametrar som geografi, arbetstider och ersättningsnivå är viktiga. Det är avgörande faktorer för att en match mellan assistansanvändare och personlig assistent ska uppstå. Men innan dess är det flera steg som måste uppfyllas genom processen innan ett ömsesidigt avtal kan nås.

Det svåra i jobbsökarprocessen
Under hösten 2019 skickade Uska ut en undersökning för att ta reda på mer hur Sveriges personliga assistenter och undersköterskor ställer sig till sitt yrke. Över 5800 arbetstagare svarade på enkäten och insikterna i rapporten kan med fördel användas som grund för att locka rätt kandidater.

I enkäten framkommer att arbetssökande inom branschen ser löneförhandling som det svåraste momentet i en rekryteringsprocess medan inom personlig assistans är det att hitta lediga jobb som sticker ut som svårare än andra moment när det kommer till att söka nytt jobb.

LÄS MER: Hur kan Uska underlätta rekryteringsprocessen för dig?

Ser man till skillnaden mellan manliga och kvinnliga personliga assistenter finns ytterligare olikheter. På en utmärkande första plats har de manliga personliga assistenterna svarat att de anser att hitta lediga jobb är svårast. Andelen män som anser att telefonintervju är ett svårt moment i processen är betydligt större än andelen kvinnor. Kvinnorna har däremot svarat att det är de moment som innehåller förhandlingar som är svårast – löneförhandling i topp följt av att förhandla kring arbetstider.

Attrahera genom förenklad process
Det är inget nytt att rekrytering tar tid och kan vara svårt, både för arbetsgivare och arbetssökare. Det traditionella sättet att rekrytera, som kräver att behov och önskemål specificeras ner i en annons som man sedan hoppas att rätt kandidat ska få syn på, bli intresserad av och söker, är komplicerat. Men det behöver inte vara så. Genom att våga bryta mönstret och testa nya vägar, kan man, som vi kan se av insikterna från rapporten, attrahera fler personliga assistenter.

LÄS MER: Här berättar andra om hur de hittat rätt med Uska