Uska.se är en ny generation av rekryteringstjänst som inte kräver manuell gallring eller tidigare erfarenhet av att göra bedömningar om en kandidat är lämplig för ett visst jobb eller inte. Genom digitalisering sker detta automatiskt för att få fram det mest pricksäkra resultatet för just ditt jobb

På uska.se har vi utvecklat en tjänst som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra på några minuter. Vi hoppas att vår satsning kan hjälpa undersköterskekrisen genom att vi minimerar tiden för rekryteringar och samtidigt säkerställer kompetenskrav på undersköterskorna. Men framför allt får man med hjälp av tjänsten fram de kandidater som vill jobba på just din arbetsplats, och vise versa.

Det du behöver göra är att fylla i krav och grundläggande uppgifter så som lönespann och avstånd till jobbet. Processen tar 5 min och ger dig de mest lämpade bland alla arbetssökande undersköterskor på vår sida. Det betyder att kandidaterna som du får upp har angivit att de har den kompetensen och uppfyller de kriterier som du efterfrågar. Du får alltså upp de absolut bäst matchade undersköterskorna för just ditt jobb – de som är en på tusen.

Men uska.se hjälper inte bara med att hitta rätt personal på nolltid. Genom att tjänsten går ut på att matcha ihop jobben med arbetssökande möts förväntningarna redan innan intervjun vilket enligt forskning är en av faktorerna som gör att människor trivs bättre på jobbet.

Aldrig mer underbemannad, aldrig mer överbelastad. Uska.se gör jobbsituationen hållbarare för både dig och din personal.