Personlig assistans,Uska,

Männen vill se bättre utbildning inom personlig assistans i framtiden

I undersökningen ”Sveriges viktigaste jobb 2019” som vi på Uska skickade ut till över 5800 svarande under hösten 2019 framkommer att män som arbetar inom personlig assistans ser ”bättre utbildning” som en viktig förändring inom assistansen i framtiden. För kvinnor är ökad bemanning viktigare. Högst prioriterat för båda grupperna är högre lön. 

Ta del av hela rapportens insikter här.

Vidare läsning: ” 100 år utan förändring”

Dela inlägget: