Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Arbetsförmedlingen renodlas och petas från matchningsuppdraget

Arbetsförmedlingen kommer att genomgå stora förändringar de närmaste åren. Myndighetens roll som arbetsförmedlare ska begränsas till förmån för privata aktörer. Vad kommer det att innebära för morgondagens kompetensförsörjning om arbetsförmedlingen petas från matchningsuppdraget?

Den stora Arbetsmarknadsutredningen som pågått i tre år ser brister i arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens roll. Utredningen presenterades i slutet av januari och samma dag kom också nyheten om att Arbetsförmedlingen varslar 4 500 medarbetare. På grund av mindre pengar från regeringen har myndigheten stora besparingskrav – men varslet handlar också om Fyrpartiöverenskommelsen som vill reformera Arbetsförmedlingen. Det ska fortsätt vara en statlig myndighet – men för att matchningen på arbetsmarknaden ska bli mer effektiv vill de renodla myndighetens uppdrag och i stället låta privata aktörer matcha de arbetslösa med jobben.

Reformen ska vara helt genomförd 2021 och oavsett om man ser för- eller nackdelar med det nya arbetsförmedlingssystemet så är nog många överens om att det krävs en förändring mot hur det ser ut i dag. Arbetsförmedlingen har kritiserats från olika politiska håll och trots de senaste årens högkonjunktur har det funnits ett tydligt matchningsproblem på arbetsmarknaden.

När Arbetsförmedlingen bantas ner kommer det innebära att flera förmedlingskontor stängs ner i landet. Men själva uppdraget försvinner förstås inte och faktum är att de privata aktörerna redan i dag står för omkring 60 procent av Arbetsförmedlingens insatser.

En av de aktörerna är Uska, Sveriges största samlingsplats för undersköterskor, som drivs av Lernias helägda dotterbolag Skillio.

Erik Wennhall är vd på Skillio. Hur ser ni på den kommande förändringen av matchning på arbetsmarknaden?

– Vi ser att det behövs aktörer som verkligen förstår individerna och som kan matcha rätt person till rätt plats från början. Det arbetsförmedlingssystem som funnits har varit bristfälligt på många sätt. Arbetsgivarna har fått alldeles för många orelevanta ansökningar – det finns exempel där man av 800 cv:n har anställt två personer – och det är en extremt ineffektiv process. Att bara samla in en massa ansökningar har inget värde i sig och med en förändring får vi förhoppningsvis bättre flöden där vi slipper tröga processer.

Vad är Uska:s roll på den nya matchningsmarknaden?

– Det finns ingen annan plattform för matchning av den här yrkesgruppen i dag – och genom digital teknik får vi en bra bild och överblick när det gäller både sökande och arbetsgivare. Vi på Uska har rätt förutsättningar för att kunna matcha rätt person till rätt jobb och är med och bidrar till en smidigare matchningsmarknad.