Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Älskar du tröga processer – fortsätt jobba som vanligt

Tröga processer är ett minne blott. Hur många gånger har du inte känt att ”du borde ha anställt någon redan igår”? Det är inte det lättaste, men med en ny tjänst kan du åtminstone göra det samma dag.

I en perfekt värld har man lämpliga kandidater i pipeline, så att man snabbt kan tillsätta någon vid behov. Men i praktiken kräver det en hel del engagemang, som i slutändan kanske inte genererar i något. Man måste hålla kandidaterna varma och samtidigt vara uppmärksam på talanger som är på väg att utvecklas till roller som är svårt att rekrytera till. Det kräver också att man kartlägger hur man kommer att behöva rekrytera framåt, att man börjar leta innan man ens har ett behov och ibland även att vara snabb att anställa när rätt kompetens kommer till en. Detta är inte bara krävande, det tar även tid och kostar mycket pengar.

Proaktiv rekrytering är något som många rekryterande chefer ofta reflekterar över, och det är vanligt att man för sent kommer till insikt om att man borde ha varit agerat snabbare när man behöver tillsätta ny personal. Det är först när rekryteringsbehovet uppstår som man inser att man har en lång rekryteringsprocess framför sig. Många företag menar dessutom att man ofta missar tillväxt, lönsamhet och utveckling som effekt av utmaningen att hitta rätt kompetens i tid. Trots detta är det inte många som ändrar sin strategi för rekrytering. Den vanliga uppfattningen av att jobba proaktivt med rekrytering är att det blir väldigt kostsamt men alla vet att en felrekrytering är en dyr historia. Så varför finns det ett större ointresse av att utvecklas i rekrytering till skillnad från andra delar av verksamheten? Uska.se är en del av proaktiv rekrytering, det är ett sätt för dig att hitta tillgängliga kandidater som matchar just ditt behov – i realtid.

För visst är det smartare att inte lägga ner onödig tid på tråkiga processer, som många gånger är inte är helt optimala? Var proaktiv, effektiv och modern med en enkel tjänst som kommer att utveckla din rekryteringsverksamhet på nolltid. Och som framför allt ger dig möjlighet att hitta rätt kompetens vid precis rätt tidpunkt. Men å andra sida; älskar du tröga processer – fortsätt jobba som vanligt.