Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Alkohol – en angelägen arbetsmiljöfråga

En påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för både sig själv och andra. Men hur ska man som arbetsgivare hantera en medarbetares alkoholproblem – och hur kan man arbeta förebyggande med de här frågorna?

Det sägs att ungefär en miljon svenskar har ett så kallat riskbruk av alkohol. Detta är ett brett spektrum – här finns allt från svårt beroende till de som läkare kallar riskkonsumenter. Klart är att det är vanligt och att de flesta som har problem befinner sig i arbetslivet. Detta gör det förstås till en angelägen arbetsmiljöfråga – inte minst för vården.

Skapa och sprid en policy

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren informera om vilka regler och rutiner som gäller för alkohol och droger på jobbet. Man bör därför skapa en alkohol- och drogpolicy som sprids och hålls levande. Den ska vara utformad efter arbetsplatsens förutsättningar, och för att den ska vara förankrad hos medarbetarna kan det vara bra om fler personer är med och tar fram den. Policyn ska vara tydlig och beskriva vad som ska göras, exempelvis om någon skulle vara påverkad på arbetstid, och hur man följer upp olika händelser. Ett annat råd till chefer är bland annat att komma ihåg att alltid erbjuda alkoholfria alternativ på personalfester och konferenser. 

Agera så snart du kan – och håll dig till fakta

En hög frånvaro behöver självklart inte betyda att en anställd har problem med alkoholen, men det kan vara ett tecken. En sämre arbetsprestation och ett förändrat beteende, som irritation och humörsvängningar, kan vara andra. Även om det är känsligt och svårt så behöver du som chef agera om du misstänker att en anställd har ett missbruk. Vid dessa tillfällen kan policyn vara ett bra verktyg, för du kan då vara tydlig med dina skyldigheter. Och om du behöver hålla ett samtal med en medarbetare är du just chef, inte terapeut eller åklagare. Det är inte ditt jobb att bevisa att någon har ett missbruk, utgå i stället från fakta och avdelningens och boendets krav och nämn de saker som gör dig orolig. Vad tydlig, ställ krav och tänk på hur du själv hade velat bli bemött. Och kom ihåg att arbetsgivare enligt lag har ett rehabiliteringsansvar om det visar sig att personen har ett beroende.

Källor: Prevent, Arbetsmiljöupplysningen, Systembolaget

Faktaruta:

Det är inte lag på att en organisation måste ha en alkohol- och drogpolicy, men det är ett bra verktyg för att kunna förebygga och hantera problem. En mall på hur en policy kan utformas finns exempelvis på www.prevent.se