Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

7 tips till dig som är ny chef


Har du fått din första chefsroll? Eller kanske precis blivit befordrad till chef? Grattis! Att leda är såväl kul och spännande som utmanande. Här ger vi tips på sju saker som kan vara bra att tänka på som ny chef.

 1. Ta reda på förväntningarna
  Klargör vilka förväntningar organisationen har på dig. Prata både med dina chefer och dina medarbetare. Fundera också på vad dina egna förväntningar med rollen är, och skriv ner det. Det kan vara skönt att gå tillbaka till mellan varven.
 2. Jobba ihop teamet
  Uppmuntra dina medarbetare att stötta varandra och dela med sig av erfarenheter. Sätt upp gemensamma mål som ni tillsammans kan sträva efter, och följ regelbundet upp dem. Försök få dina medarbetare att lära känna varandra på riktigt – då är chansen större att de verkligen trivs ihop vilket kommer påverka jobbet positivt.
 3. Skapa ett chefsnätverk
  Skaffa dig ett nätverk av människor som du kan bolla och ventilera saker med. Det kan vara både chefskollegor inom företaget eller chefer på andra företag. Huvudsaken är att det finns personer omkring dig som stöttar dig och som du kan prata chefsfrågor med.
 4. Kommunicera, kommunicera, kommunicera
  Du har hört det förr men vikten av att kommunicera går inte nog att betona. När något blir fel är det nästan alltid en miss i kommunikationen som är orsaken. Så se till att alltid kommunicera och försök att vara så tydlig som möjligt. Kommunicera ärligt – både bra och mindre bra saker. Då kommer du också att uppfattas som mer trovärdig.
 5. Våga ta beslut
  Våga fatta beslut. Ofta läggs massa onödig tid och energi på att bolla saker fram och tillbaka. Och visst är det bra att inte ta förhastade beslut, men ibland gäller det bara att någon bestämmer för att ni ska kunna gå vidare.
 6. Delegera
  Vi vet – ibland kan det kännas svårt att lämna över saker. Men det är viktigt att du faktiskt gör det. Annars finns risken för att arbetet inte blir så bra eller att du blir stressad och mår dåligt. Så se till att tänka långsiktigt – delegera.
 7. Var dig själv
  Istället för att försöka uppfylla en otydlig målbild av hur en chef ska vara – försök vara dig själv. Lita på att du kommer klara av jobbet – det finns ju faktiskt en anledning till att just du fick det.

Om du som ny chef kommer att ansvara för rekrytering har vi ett verktyg för dig där du kan nå över 40 000 arbetssökande som valt att de vill arbeta inom hemtjänst, äldreomsorg eller personlig assistans. Klicka här om du vill veta mer.