Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,Uska,

Lista över 5 trender på arbetsmarknaden 2020

Som rekryterande chef är det viktigt att hålla sig a jour med omvärlden. Kompetensbrist, utvecklingstid och lågkonjunktur är i ropet just nu. Lernia  har genomfört en trendspaning och sammanställt 5 av de tydligaste trenderna för den svenska arbetsmarknaden 2020. Här är hela spaningen.

 1. Fler fasta tjänster
  Den senaste tiden har sk gig-jobb och gig-arbetare ökat men nu visar trenden att vinden börjar vända och att medarbetare allt oftare erbjuds fasta tjänster. Ett aktuellt exempel är läkemedelsföretaget Astra Zeneca som nyligen erbjudit 250 inhyrda konsulter fast anställning i Södertälje.
 2. Ökande ungdomsarbetslöshet
  Nu går svensk ekonomi in i en lågkonjunktur. Arbetsmarknaden kommer att försämras och prognoserna pekar på att arbetslösheten kommer att stiga till över 7 procent under våren, rapporterar bland annat Dagens Industri om. Ett trendbrott är också att antalet unga arbetslösa ökar, något som inte skett sedan 2013, enligt Arbetsförmedlingens statistik.
 3. Utvecklingstid för anställda
  Med Miljöpartiets inslag i budgeten för 2020 införs ett nytt friår, så kallad utvecklingstid. Tanken är att anställda ska få möjlighet att utveckla sin kompetens eller skaffa helt ny kompetens. Den anställda kan vara ledig från sitt jobb i max ett år, samtidigt som en arbetslös person får chans att vara vikarie. Förhoppningen, från regeringens sida, är att kompetensutveckling av de som redan har en anställning ska underlätta omställning på arbetsmarknaden, med nya krav på kompetens och rörlighet. Samtidigt knyts arbetslösa närmare arbetsmarknaden genom vikariaten som ledigheten medför. Skillnaden mot det gamla friåret är att man inte kan få ledigt bara för att vila upp sig, utan den nya reformen ställer krav på att man ska vidareutbilda sig eller starta eget under tiden man är ledig från sitt jobb.
 4. Fortsatt brist på arbetskraft/talanger
  Arbetsförmedlingens prognos visar att det är fortsatt brist på kompetens inom flera yrken, trots den ökande arbetslösheten. Bland annat är det vården, pedagogiska yrken, byggbranschen och skogsindustrin som kommer att ha svårt att hitta kompetens. Enligt Företagarna är bristen på talanger ett av de största tillväxthindren för svenska småföretagare.
  Arbetsförmedlingen tror att arbetsgivarna kommer att hantera kompetensbristen på flera sätt i ännu högre grad än i dag, bland annat genom att sänka kraven på både utbildning och erfarenhet, och dela upp arbetet mer så att exempelvis vårdbiträden tar över vissa av undersköterskornas uppgifter.
 5. Nyanlända viktig del för att säkra kompetensen
  Nyanlända kommer att vara en viktig pusselbit för att säkra kompetensen inom många bristyrken, tror Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  Tillsammans med flera fackförbund jobbar därför SKR med åtgärder för att underlätta för nyanlända att komma in i branscher där det råder brist på kompetens, som till exempel inom sjukvården, tandvården, äldreomsorgen och skolan.

Läs Lernias trendspaning i sin helhet här.

Så fungerar smarta jobbannonser – det nya sättet för pricksäker rekrytering

Dela inlägget: