Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

5 tips för att förebygga konflikter på jobbet

Många träffar sina kollegor mer än sina nära. Att det ibland uppstår konflikter på en arbetsplats är med andra ord inte konstigt — särskilt inte i en pressad verksamhet som vården. Uska.se har några tips för att minska risken för att de ska frodas och hur man förebygger konflikter på jobbet.

Otydliga roller, missförstånd och krav som inte matchar förutsättningarna kan vara vardag inom vården. Det är också några exempel på vanliga orsaker till konflikter på jobbet. Ingen arbetsplats är immun mot schismer, och faktum är att det till viss del kan vara sunt. För det kan ju vara ett tecken på att människor faktiskt är engagerade och bryr sig. Men konflikter tar energi – och som chef har du ett ansvar att försöka förebygga och hantera dem.

  • Skjut inte upp problemet

Att vara konflikträdd och chef är ingen bra kombination. I den rollen behöver du våga gå in och ta upp saker även om det är obekvämt. Konflikter är lättare att lösa i ett tidigt skede och därför är det viktigt att vara lyhörd och att ha regelbundna möten med personalen. Många har ett behov av att ventilera sina tankar och att försöka tysta ner kritik är sällan en bra idé. Det gäller inte minst om ni gjort en förändring på arbetsplatsen. Regelbundna anonyma enkäter kan också vara ett värdefullt verktyg för att stämma av läget.

  • Se till att det finns en tydlighet

Vad har ni för regler på boendet eller avdelningen? Vad förväntas av vårdpersonalen och vem ansvarar för vad? Att det finns en tydlighet i uppdraget minskar risken för konflikter. Oklarheter öppnar upp för att olika personer utvecklar sina egna föreställningar om hur arbetet borde fungera.

  • Jobba på att skapa en samarbetskultur

För att förebygga och hantera meningsskiljaktigheter behöver man jobba på att skapa en samarbetskultur. Det handlar bland annat om att som chef sätta normer för hur man beter sig mot varandra på arbetsplatsen. Och inte minst — sätta upp gemensamma mål för att skapa en känsla av att gruppen hjälper varandra och arbetar tillsammans för något viktigt och långsiktigt.

  • Ge info i tid

En öppen kommunikation minskar risken för missförstånd och man känner sig mer delaktig om man har koll på vad som gäller och händer. Se därför till att nyheter och annat som man kan kommunicera kring, faktiskt når medarbetarna och inte stannar på ditt skrivbord.

  • Även chefer behöver stöttning

Som chef har du ett ansvar för att arbetet på boendet eller avdelningen fungerar så bra som möjligt. Det kan vara en minst sagt utmanade uppgift – därför behöver även du som chef samtal och stöttning i ditt jobb. Det gäller i synnerhet om du själv är inblandad i en konflikt.

Är du intresserad av att veta hur man via Uska kan minimera konflikter på arbetsplatsen genom att rekrytera rätt personal till rätt plats? Klicka här.