Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

5 fakta om mobbning på jobbet

Mobbning pågår på skolgårdar och på nätet – men också i personalrum runt om i landet. Nästan en av tio uppger att de har utsatts för kränkande särbehandling och mobbning på jobbet. Men visste du att det är vanligare inom vårdbranschen och att kvinnor drabbas oftare än män?

En konflikt som inte löstes, eller en struntsak som urartade till något större. Det är några vanliga orsaker till att det uppstår mobbning på arbetsplatser. Och att människor utsätts för kränkande särbehandling på jobbet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som kan få förödande konsekvenser. Det finns en tydlig koppling mellan mobbning och psykisk ohälsa – och för den som utsätts kan livet bli riktigt tungt. Man löper exempelvis större risk att bli deprimerad och vissa kan till och med få traumasymtom. Besparingar och höga krav är några saker som enligt forskare ökar risken för mobbning i arbetslivet, och troligen är det också en av förklaringarna till att problemet är vanligare inom olika vårdyrken.

När det gäller att förebygga och hantera problemet är det som vanligt viktigt med kunskap. Nedan hittar du fem grundläggande fakta på området.

  • Mobbning kan se ut på olika sätt

Kränkande särbehandling kan ta olika uttryck, men gemensamt är att den som drabbas under en längre tid har känt sig utfryst och illa behandlad. Det kan exempelvis vara att man inte blir hälsad på, att man blir förlöjligad, orättvist anklagad för något eller undanhållen information.

  • Vem som helst kan bli utsatt

Ingen är immun mot mobbning och både medarbetare och chefer i olika branscher kan drabbas. Man vet däremot att det förekommer oftare inom offentlig sektor och i de anmälningar som kommer in till Arbetsmiljöverket är kvinnor överrepresenterade. Mobbning på jobbet sker numera även allt oftare på nätet, men här är det tvärtom vanligare att män och chefer blir utsatta.

  • Otydlig rollfördelning ökar risken

Hektiska arbetsdagar med mycket konflikter och en otydlig uppdelning av vem som gör vad är några saker som ökar risken för mobbning. Och om många ofta är sjuka eller kanske till och med slutar är det också tecken på att det kan förekomma mobbning på arbetsplatsen. Andra signaler man ska vara uppmärksam på är om det råder en tryckt stämning och om det finns en jargong där man ständigt vill hitta syndabockar.

  • Chefen har ett särskilt ansvar

Som medmänniska har förstås alla en moralisk skyldighet att behandla personer med respekt. Men när det gäller att förebygga mobbning eller hantera en situation som redan uppstått har chefen ett särskilt ansvar. Som arbetsgivare ska man vara uppmärksam på skitsnack och menande blickar, och vara tydlig med att kränkande beteenden inte är okej. Om en person redan är utsatt ska hen få hjälp snabbt. Personen behöver få stöd direkt och att agera snabbt sänder samtidigt ut en signal till arbetsplatsen att man tar det på högsta allvar.

  • Viktigt att agera i tid

Om du eller din kollega blir utsatt kan du först prata med din chef. Om det inte hjälper eller om situationen inte förändras kan man vända sig skyddsombudet eller fackförbundet. Om man har tillgång till företagshälsovård kan man även vända sig dit eller till sin arbetsgivarorganisation.

(Källor: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöupplysningen, Prevent och SVT)

Jag vill veta mer om Uska!