Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

3 skäl till att satsa på medarbetare i olika åldrar

Det finns många fördomar och myter kopplade till ålder. Inte minst på arbetsmarknaden då man i vissa branscher är passé redan vid 45. Men ett längre arbetsliv kräver att chefer tänker nytt – och där medarbetare i olika åldrar på arbetsplatsen berikar.

Vi vet att fler saker än kompetens är avgörande när vi söker jobb. Exempelvis visar studier att utseende och vikt spelar roll vid rekryteringar, och det är tydligt att även ålder har en stor betydelse. Vi lever i ett på många sätt åldersfixerat samhälle och det syns inte sällan i arbetslivet. Detta trots att vi sedan tio år tillbaka har en lag som förbjuder åldersdiskriminering.

Ålderism, det vill säga fördomar eller stereotypa föreställningar om människors ålder, kan förstås även drabba yngre, men är ett större problem för äldre på arbetsmarknaden i dag. Till skillnad från exempelvis reklambranschen, där få kreatörer är över 50 år, finns det en större åldersmix bland vårdpersonal. Olika åldersgrupper arbetar som undersköterskor och att ta tillvara på medarbetare från olika generationer blir allt viktigare när branschen står inför ett stort rekryteringsbehov. Fram till 2026 behövs 136 000 nya undersköterskor och vårdbiträden, enligt regeringen. För att möta de förändrade kraven behövs förstås ny kompetens – men även mångårig erfarenhet, och de som uppnått pensionsåldern kommer att vara en viktig resurs.

Blandade åldrar är också något som berikar arbetsplatser. Uska.se har minst tre skäl till varför man överlag bör satsa på medarbetare inom olika åldrar.

1. Seniora medarbetare med både livs- och arbetserfarenhet kan skapa en tryggare stämning på arbetsplatsen. Mjuka värden betyder mycket och enligt undersökningar är det särskilt viktigt för unga i dag.

2. Äldre medarbetare kan bidra till en stabil arbetsplats, för enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, är det en myt att yngre stannar längre i sin tjänst än de som närmar sig pensionsåldern. Snarare är det vanligare att yngre medarbetare rör på sig efter ett par år, medan äldre stannar kvar.

3. Med en åldersmix på arbetsplatsen finns fler kompetenser och man kan lära av varandra. Ålder är bara en aspekt av mångfald, men studier visar att arbetsgrupper med blandade medarbetare är mer kreativa och dynamiska än homogena grupper.