Uska,

2019 – Året då 2 av 3 undersköterskor övervägde att byta yrke

Vi kikar tillbaka på ett tufft år för vård- och omsorgsbranschen. Tidigare har vi skrivit om Undersköterskeupproret mot regeringens nedskärningar inom vården. Kort därefter nåddes vi av beskedet att Kommunal drog sig ur LO-samordningen. Det sker även stora nedskärningar inom vårdsektorn. Uska har tagit tempen på Sveriges största arbetstagargrupp där det framkommer att 2 av 3 undersköterskor har övervägt att byta yrke det senaste året. Hur ska vi repa oss efter denna turbulens?

I början av oktober skickade Uska ut en undersökning till arbetstagare inom vård och omsorg med fokus på undersköterskor och personliga assistenter. Med över 5800 svarande framkom insikter som bör ses som en indikation på att en förändring måste ske snart. Det som sticker ut mest i rapporten är att 2 av 3 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har funderat på att byta yrke det senaste året. En tydlig signal på att något inte stämmer.

Kris inom svensk vård och omsorg

Ytterligare en alarmerande insikt som framkom ur Uskas rapport är att de som idag tar hand om våra äldre inte vill att nästa generation ska följa deras fotspår. Över hälften av de som arbetar inom äldreomsorgen skulle nämligen inte rekommendera en närstående, till exempel en son eller dotter, att jobba inom svensk vård och omsorg.

Vad behöver förändras?
När de 5800 svarande själva lyfter fram vilka förändringar som behövs för att förbättra svensk vård och omsorg utmärker sig tre förslag – höjda löner tätt följt av ökad bemanning och höjd status yrket.

Vi på Uska menar att det traditionella sättet att rekrytera på är förlegat och att bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar rekrytering skapas genom en mer kompetensbaserad digital matchning.
De senaste åren har över 40 000 undersköterskor och personliga assistenter registrerat sig hos oss på Uska och anmält intresse för att byta jobb. Att så många vill söka sig vidare, visar på att många inte trivs på sin arbetsplats. Det i sig är ett tecken på ett underliggande problem med dagens sätt att rekrytera.

– Det kommer bli oerhört svårt att klara bemanningen, bekräftar Anna Bäsén, reporter i medicin på Expressen i en artikel om Uskas rapport ”Sveriges viktigaste jobb”. Det är ingen överdrift att prata om att vård- och omsorgsbranschen står inför en kris.

En hållbar framtid
Vi på Uska är övertygade om att en mycket bättre matchning i varje rekrytering är möjlig. Därför har vi tagit fram en digital tjänst som matchar arbetssökande mot arbetsgivare utifrån kompetens, preferens, erfarenhet och personliga intressen. Resultatet blir mer träffsäkert än i det traditionella sättet att rekrytera. Förutsättningarna för en lyckad rekrytering ökar och i det längre perspektivet bidrar lyckade rekryteringar till ökad trivsel på arbetsplatsen, både hos nyanställda och befintlig personal som får in nya kollegor med relevant kompetens. Kollegor som trivs och känner sig motiverade stannar kvar längre, engagerar övriga medarbetare och bidrar till en god arbetsmiljö.

Läs om hur Uska bidrar till en hållbar rekrytering för våra kunder

Ladda ner hela rapporten här.