Äldreomsorg,Hemtjänst,

100 år utan förändring

Under de senaste årtiondena och till och med senaste århundradet har det skrivits spaltmeter om den ohållbara lönesituationen inom vård och omsorg. Vi har sett rubriker om uppror, strejker, förhandlingar och löften. Otaliga demonstrationer om lönesituationen i vård- och omsorgssektorn har genomförts och begreppet vårdkris har legat på folks läppar över en väldigt lång tid. Vårdfokus har publicerat en tidslinje för att gestalta kampen om högre lön inom vård och omsorgen under de senaste 100 åren.

En undersökning som vi på Uska skickade ut till över 5800 svarande under hösten 2019 bekräftar att samma frågor som man kämpat för genom de senaste 100 åren, fortfarande kvarstår. På en fråga om vilken den viktigaste förändringen som behöver göras inom svensk vård och omsorg framöver svarade majoriteten av alla som deltog i undersökningen att höjda löner är den viktigaste förändringen, tätt följt av behovet av ökad bemanning och högre status på yrket.

Ta del av hela rapportens insikter här.
Läs vidare om ”Besluten som inte verkställs”

Dela inlägget: